01 January 2019

ԿԼԱՈՒՍ ՀՈՖՄԱՆ «ԲԵՌԼԻՆ»

Գերմաներենից թարգմանեց Մանե Գրիգորյանը
01 January 2019

ԱՆՈՐՈՇ ԴԱՏԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ստեղծագործությունը գրվել է Cultural.am-ի՝ երիտասարդ արվեստագետների համար կազմակերպած workshop-ի շրջանակներում Արամ Պաչյանի հանձնարարությամբ:
01 January 2019

ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ: ԳՐԵՏԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Գրետա Հարությունյանի աշխատանքները ստեղծվել են Cultural.am-ի workshop-ի շրջանակներում Լևոն Ֆլջյանի հանձնարարությամբ:
01 January 2019

...1, 2, 3

Էլեն Հակոբյան
01 January 2019

ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ: ԱՐԵՆ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Արեն Շահնազարյանի աշխատանքները ստեղծվել են Cultural.am-ի workshop-ի շրջանակներում Լևոն Ֆլջյանի հանձնարարությամբ:
01 January 2019

ՉԵՆՔ ԶԳՈՒՄ ԳԵՏԻՆԸ

Մանե Գրիգորյան, բանաստեղծություն
01 January 2019

ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ: ԱՆԻ ՀՈՎԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Անի Հովակի աշխատանքները ստեղծվել են Cultural.am-ի workshop-ի շրջանակներում Լևոն Ֆլջյանի հանձնարարությամբ:
01 January 2019

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Գրիգ. Հանդիպում