Արեն Շահնազարյանի աշխատանքները ստեղծվել են Cultural.am-ի workshop-ի շրջանակներում Լևոն Ֆլջյանի հանձնարարությամբ
  Աշխատանքները ցուցարդվել են Ժամանակակից արվեստի թանգարանում հուլիսի 31-ին՝ ամփոփիչ համերգի ժամանակ: