01 January 2019

Բորիս Էյխենբաում. Ինչպես է «կարված» Գոգոլի «Շինելը». Մաս երկրորդ

Էյխենբաումի՝ 1919 թվականին լույս տեսած այս հոդվածը մեծ ազդեցություն ունեցավ ռուսական ֆորմալիզմի գաղափարախոսության վրա:
01 January 2019

Բորիս Էյխենբաում. Ինչպես է «կարված» Գոգոլի «Շինելը». Մաս առաջին

Էյխենբաումի՝ 1919 թվականին լույս տեսած այս հոդվածը մեծ ազդեցություն ունեցավ ռուսական ֆորմալիզմի գաղափարախոսության վրա:
06 Ապրիլ 2020

Սեդա Մանուկյան. Ռոսլինի՝ Մալաթիայի ավետարանի մի էջի ընդօրինակություն

Հոդված
04 Ապրիլ 2020

Անի Միքայելյան.Մեղքի գաղափարը Ստայնբեքի «Դրախտից դեպի արևելք» վեպում

Արդյոք Քեթին ընկալում է ընտրության գաղափարը, արդյոք նա ճանաչում է ճիշտը:
03 Ապրիլ 2020

Տիգրան Գրիգորյան. Վիշապներ. Պատկեր, առասպել և պատում

Հայ միջնադարյան արվեստում  «վիշապ» հասկացությունից ածանցվում են բազմաթիվ  պատկերատիպեր։