Կայքը գործում է ՀՀ մշակույթի նախարարության ֆինանսական օժանդակությամբ: 

http://mincult.am/