Шаблоны Joomla 3 тут

Տեսություն

Փիլիսոփայություն, գրականագիտություն, քննադատություն, արվեստի և գրականության տեսություն

Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան. Պոստմոդեռնիզմի գեղագիտության հետքերով. Հովհաննես Թեքգյոզյանի «Փախչող քաղաքը» վիրտուալ կինովիպակը

Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, «Գրականագիտության մեթոդաբանության հարցերը արդի փուլում: Պոստմոդեռնիզմ: 20 տարի անց» միջազգային գիտաժողովի նյութերից (2013թ. փետրվարի 8-10, Ծաղկաձոր)
5924

Կարդալ: Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան. Պոստմոդեռնիզմի գեղագիտության հետքերով. Հովհաննես Թեքգյոզյանի «Փախչող...

Էլլա Ասատրյան. Անհատի և ամբոխի փոխհարաբերությունը Դոն ԴեԼիլլոյի «Մաո II» վեպում

Էլլա Ասատրյան, «Գրականագիտության մեթոդաբանության հարցերը արդի փուլում: Պոստմոդեռնիզմ: 20 տարի անց» միջազգային գիտաժողովի նյութերից (2013թ. փետրվարի 8-10, Ծաղկաձոր)
4958

Կարդալ: Էլլա Ասատրյան. Անհատի և ամբոխի փոխհարաբերությունը Դոն ԴեԼիլլոյի «Մաո II» վեպում

Հովհաննես Գրիգորյան

Թե ինչպես «անհետացավ» բանաստեղծությունը

Նոր սերնդին շատ են նախատում ավանդներից հեռանալու համար: Ի՞նչ է հասկանում այս սերունդը ավանդական ասելով. այն ամենը` լավը (միայն լավը), ինչ ստեղծել են մեր նախնիները: Բանավեճն առավել լուրջ տեսք կընդուներ, եթե քննարկման նյութ դառնար այն հարցը, թե նորերն ինչպես են շարունակում ավանդները, այսինքն` մեր նախնիների ստեղծածի մեջ ինչն են համարում գնահատելի: Նկատի պետք է ունենալ, որ գնահատելիս նրանք ելնում են մեր ժամանակաշրջանի պահանջներից, զարգացածության մակարդակից, գիտելիքների սահմաններից, աշխարհայացքից. այդ ամենը նրանց մոտ դարձել է դասագրքային կանոն, համոզմունք: Դա նրանց օգնում է 20-րդ դարը տարբերել մնացած դարերից:
3121

Կարդալ: Թե ինչպես «անհետացավ» բանաստեղծությունը

Արմինե Պետրոսյան. Մահվան սարսափը սպառողների հասարակության մեջ Դ. Դելիլոյի «Սպիտակ աղմուկը» վեպում»

Արմինե Պետրոսյան, «Գրականագիտության մեթոդաբանության հարցերը արդի փուլում: Պոստմոդեռնիզմ: 20 տարի անց» միջազգային գիտաժողովի նյութերից (2013թ. փետրվարի 8-10, Ծաղկաձոր)
3390

Կարդալ: Արմինե Պետրոսյան. Մահվան սարսափը սպառողների հասարակության մեջ Դ. Դելիլոյի «Սպիտակ աղմուկը» վեպում»

Գրիգոր Պլտյան. Հովհ. Գրիգորյանը ժամանակին դիմաց. «Դանդաղ ժամեր»

Խուլ ու վիրավոր հայրը սակայն հորդոր մը ունի որդիին` ժամանակի քայքայումին մեջ բռնված: Հոր խոսքը տարօրինակ բան մըն է և նման է պատգամի մը. «Երբեք չմեռնես…» կըսե հայրը մահվան անկողնին մեջ (էջ 18): Տարօրինակ` ըսի, որովհետև խոսքին նշանակությունը մեջը չէ: Կրնա անգամ անիմաստ թվիլ: Բայց ա՛յդ է հոր պատվերը, մահվան մեջ: Հայրը կմեռնի, իսկ որդին այդ մահվան զուգահեռ կսկսի խրիլ հողին մեջ: Այն ատեն տեղի կունենա անսովոր բան մը - երազի մեջ - հայրը անունը կուտա որդիին. «տվեց իմ անունը» (էջ 19): Պատվերին ու անունին, պատվերին ու ժամանակի խնդրին միջև յարաբերություններ կան, որ ընթերցումը հարկ է` բացահայտե:
4049

Կարդալ: Գրիգոր Պլտյան. Հովհ. Գրիգորյանը ժամանակին դիմաց. «Դանդաղ ժամեր»

Արթուր Ավանեսով

Հայ արդի երաժշտարվեստի «գերպատումները»` որպես զարգացման խոչընդոտ

Արթուր Ավանեսով, «Գրականագիտության մեթոդաբանության հարցերը արդի փուլում: Պոստմոդեռնիզմ: 20 տարի անց» միջազգային գիտաժողովի նյութերից (2013թ. փետրվարի 8-10, Ծաղկաձոր)
4221

Կարդալ: Հայ արդի երաժշտարվեստի «գերպատումները»` որպես զարգացման խոչընդոտ

Արուսիկ Գրիգորյան. Պոստմոդեռնիզմը և բիթնիկական գրականությունը (պոեզիա)

Արուսիկ Գրիգորյան, «Գրականագիտության մեթոդաբանության հարցերը արդի փուլում: Պոստմոդեռնիզմ: 20 տարի անց» միջազգային գիտաժողովի նյութերից (2013թ. փետրվարի 8-10, Ծաղկաձոր)
7981

Կարդալ: Արուսիկ Գրիգորյան. Պոստմոդեռնիզմը և բիթնիկական գրականությունը (պոեզիա)

Դիանա Համբարձումյան. «Պոստմոդեռնիզմը» որպես «մոդեռնիզմի» ժխտում անվանյալի նոր անվանիչ

Դիանա Համբարձումյան, «Գրականագիտության մեթոդաբանության հարցերը արդի փուլում: Պոստմոդեռնիզմ: 20 տարի անց» միջազգային գիտաժողովի նյութերից (2013թ. փետրվարի 8-10, Ծաղկաձոր)
2929

Կարդալ: Դիանա Համբարձումյան. «Պոստմոդեռնիզմը» որպես «մոդեռնիզմի» ժխտում անվանյալի նոր անվանիչ